Seanca Plenare

E enjte, datë 20 dhjetor 2018, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 20 dhjetor 2018, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetarit të Kvendit nr 43 datë 18.12.2018 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 20 dhjetor 2018.pdf (dokument)