Seanca Plenare

E hënë, datë 21 janar 2019, ora 17:00


Rendi i ditës:


E hënë datë 21 janar 2019, ora 17 00.pdf (dokument)
Urdher nr. 2, datë 18.1.2019 Për mbledhjen e sesionit të IV të punimeve të Kuvendit, në seancën plenare të datës 21.1.2019, ora 17 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve e seancës së datës 21 janar 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 21 janar 2019.pdf (dokument)