Seanca Plenare

E enjte, datë 31 janar 2019, ora 10.00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 31 janar 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetarit të Kuvendit, me nr. 3, datë 29.1.2019 ‘Për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare të datës 31 janar 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve të seancës plenare, datë 31 janar 2019.pdf (dokument)
Verifikim i kuorumit të seancës plenare, datë 31 janar 2019.pdf (dokument)