Seanca Plenare

E enjte, datë 14 shkurt 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 14 shkurt 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 5, datë 12.2.2019 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare, datë 14 shkurt 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 14 shkurt 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit.pdf (dokument)