Seanca Plenare

E martë, datë 5 mars 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E martë, datë 5 mars 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdher nr. 8 date 1.3.2019 per mbledhjen e Kuvendit ne seance plenare e marte date 5.3.2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 5 mars 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit.pdf (dokument)