Seanca Plenare

E mërkurë, datë 13 mars 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E mërkurë, datë 13 mars 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 9, datë 11.3.2019 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare të datës 13.3.2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 13 mars 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës plenare datë 13 mars 2019.pdf (dokument)