Seanca Plenare

E enjte, datë 21 mars 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 21 mars 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 10, datë 19.3.2019 pë mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare të datës 21.3.2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 21 mars 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 21 mars 2019.pdf (dokument)