Seanca Plenare

E enjte, datë 28 mars 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 28 mars 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 11, datë 26.3.2019 për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare të datës 28.3.2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 28 mars 2019.pdf (dokument)
Verfikimi i kuorumit të seancës së datës 28 mars 2019.pdf (dokument)