Seanca Plenare

E mërkurë, datë 3 prill 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E mërkurë, datë 3 prill 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdher nr. 12, datë 1.4.2019 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e Kuvendit.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 3 prill 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 3.4.2019.pdf (dokument)