Seanca Plenare

E enjte, datë 11 prill 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i ditës, datë 11 prill 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër për mbledhjen e seancës plenare të datës 11 prill 2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 11 prill 2019.pdf (dokument)
Verifikim i kuorumit të seancës së datës 11 prill 2019.pdf (dokument)