Seanca Plenare

E enjte, datë 25 prill 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i ditës, e enjte datë 25 prill 2019 ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 15, datë 23.4.2019 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare të datës 25.4.2019.pdf (dokument)
Verifikim i kuorumit të seancës plenare të datës 25 prill 2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 25 prill 2019.pdf (dokument)