Seanca Plenare

E mërkurë, datë 8 maj 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E mërkurë, datë 8 maj 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i zevendëskryetares së Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare datë 8 maj 2019 2.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 8 maj 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit, seanca datë 8 maj 2019.pdf (dokument)