Seanca Plenare

E enjte, datë 13 qershor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte datë 13 qershor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr 20 datë 11 6 2019 Për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare të datës 13 6 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit në seancën e datës 13 qershor 2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 13 qershor 2019.pdf (dokument)