Seanca Plenare

E hënë, datë 17 qershor 2019, ora10:00


Rendi i ditës:


Rendi i ditës, e hënë datë 17 qershor 2019 ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 21 për mbledhjen e seancës 17 qershor 2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 17 qershor 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 17 qershor 2019.pdf (dokument)