Seanca Plenare

E enjte, datë 20 qershor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i ditës, e enjte datë 20 qershor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 22, datë 18.6.2019 i Kryetarit të Kuvendit.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 20 qershor 2019.pdf (dokument)
Verifkimi i kuorumit të seancës 20 qershor 2019.pdf (dokument)