Seanca Plenare

E hënë, datë 8 korrik 2019, ora 17:00


Rendi i ditës:


Rendi i dites e hene 8 korrik 2019 ora 17 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 24, date 4.7.2019 për mbledhjen e seancës plenare të datës 8.7.2019, ora 17.00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 8 korrik 2019.pdf (dokument)
Verifikim i prezencës së seancës 8 korrik 2019.pdf (dokument)