Seanca Plenare

E enjte, datë 18 korrik 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


Rendi i ditës, datë 18 korrik 2019 ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 25 , datë 16.7.2019 për mbledhjen e seancës plenare të datës 18 korrik 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 18 korrik 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 18 korrik 2019.pdf (dokument)