Seanca Plenare

E hënë, datë 2 shtator 2019, ora 18:00


Rendi i ditës:


E henë, datë 2 shtator 2019, ora 18 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 26 datë 29 8 2019 i Kryetarit të Kuvendit.pdf (dokument)