Seanca Plenare

E enjte, datë 3 tetor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte datë 3 tetor 2019 ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetari të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare të datës 3.10.2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve date 3 tetor 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës plenare datë 3 tetor 2019.pdf (dokument)