Seanca Plenare

E mërkurë, datë 9 tetor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E mërkurë , datë 9 tetor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 31, datë 4.10.2019 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare më datë 9.10.2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 9 tetor 2019.pdf (dokument)