Seanca Plenare

E enjte, datë 17 tetor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 17 tetor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdher Nr. 32, date 11.10.2019 per mbledhjen e seances se dates 17.10.2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 17 tetor 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës së datës 17 tetor 2019.pdf (dokument)