Seanca Plenare

E hënë, datë 28 tetor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 28 tetor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 33, datë 21.10.2019 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare, datë 28.10.2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 28 tetor 2019.pdf (dokument)