Seanca Plenare

E hënë, datë 4 nëntor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 4 nëntor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetarit të Kuvendit me nr. 34, datë 28.10.2019 për mbledhjen e seancës plenare të datës 4 nëntor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 4 nëntor 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës plenare të datës 4 nëntor 2019.pdf (dokument)