Seanca Plenare

E hënë, datë 11 nëntor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 11 nëntor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 35, i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare të datës 11.11.2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 11 nëntor 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të datës 11 nëntor 2019.pdf (dokument)