Seanca Plenare

E enjte, datë 5 dhjetor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 5 dhjetor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetarit të Kuvendit, nr. 38 datë 03 12 2019 për mbledhjen e seancës plenare të datës 5 dhjetor 2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 5 dhjetor 2019.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës plenare të datës 5 dhjetor 2019.pdf (dokument)