Seanca Plenare

E mërkurë, datë 18 dhjetor 2019, ora 10:00


Rendi i ditës:


E mërkurë, datë 18 dhjetor 2019, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër, nr. 39, datë 16.12.2019 i Kryetarit të Kuvendit, për mbledhjen e seancës plenare të datës 18.12.2019.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 18 dhjetor 2019.pdf (dokument)
Prezencat në seancën e datës 18 dhjetor 2019.pdf (dokument)