Seanca Plenare

E hënë, datë 20 janar 2020, ora 17:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 20 1 2020, ora 17 00.pdf (dokument)
Urdhër nr 1, datë 20 1 2020 për mbledhjen e sesionit të VI të punimeve të Kuvendit në seancën plenare të datës 20 1 2020, ora 17 00.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur i seancës, 20 janar 2020.pdf (dokument)
Verifikimi i kuorumit të seancës plenare, datë 20 janar 2020.pdf (dokument)