Seanca Plenare

E enjte, datë 30 janar 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 30 janar 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 4, datë 24.1.2020 “Për mbledhjen e Kuvendit të Shqipërisë në seancë plenare, datë 30 janar 2020, ora 10 00”.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 30 janar 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i permbledhur 30 janar 2020.pdf (dokument)