Seanca Plenare

E hënë, datë 3 shkurt 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 3 shkurt 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 5, datë 30.1.2020 “Për mbledhjen e Kuvendit të Shqipërisë në seancë plenare, datë 3 shkurt 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur 3 shkurt 2020.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 3 shkurt 2020.pdf (dokument)