Seanca Plenare

E mërkurë, datë 12 shkurt 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E mërkurë, datë 12 shkurt 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 7, datë 10.2.2020 Për mbledhjen e Kuvendit të Shqipërisë në seancë plenare, datë 12 shkurt 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 12 shkurt 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur 12 shkurt 2020.pdf (dokument)