Seanca Plenare

E hënë, datë 17 shkurt 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 17 shkurt 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 8, datë 13.2.2020 Për mbledhjen e Kuvendit të Shqipërisë në seancë plenare, datë 17 shkurt 2020, ora 10 0.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur 17 shkurt 2020.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 17 shkurt 2020.pdf (dokument)