Seanca Plenare

E hënë, datë 2 mars 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 2 mars 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr 10, datë 26 2 2020, për mbledhjen e Kuvendit në seancën plenare të datës 2 mars 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 2 mars 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur 2 mars 2020.pdf (dokument)