Seanca Plenare

E enjte, datë 5 mars 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 5 mars 2020.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetarit të Kuvendit, me numër 12, datë 3.3.2020, për mbledhjen e seancës plenare të datës 5.3.2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur 5 mars 2020.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 5 mars 2020.pdf (dokument)