Seanca Plenare

E enjte, datë 23 prill 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, date 23 prill 2020.pdf (dokument)
Urdhrit nr. 19, datë 21.04.2020 i Kryetarit të Kuvendit, për mbledhjen e seancës plenare të datës 23.4.2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur dhe lista e diskutimeve, datë 23 prill 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken 23 prill 2020.pdf (dokument)