Seanca Plenare

E enjte, datë 30 prill 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 30 prill 2020.pdf (dokument)
Urdhër nr. 21, datë 28.4.2020 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare të datës 30.4.2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Lista e diskutimeve datë 30 prill 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken 30 prill 2020.pdf (dokument)