Seanca Plenare

E enjte, datë 21 maj 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, date 21 maj 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 24, datë 19 5 2020 i Kryetarit të Kuvendit.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur dhe lista e diskutimeve, datë 21 maj 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën 21 maj 2020.pdf (dokument)