Seanca Plenare

E enjte, datë 28 maj 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 28 maj 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 25, datë 26.5.2020 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur dhe lista e diskutimeve, datë 28 maj 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën 28 maj 2020.pdf (dokument)