Seanca Plenare

E enjte, datë 16 prill 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 16 prill 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 18, datë 14.4.2020 i Kryetarit të Kuvendit, për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare.pdf (dokument)
Procesverbal i përmbledhur dhe lista e diskutuesve, seancë 16 prill 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën 16 prill 2020_compressed.pdf (dokument)