Seanca Plenare

E enjte, datë 4 qershor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 4 qershor 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 26, datë 2.6.2020 të Kryetarit të Kuvendit per mbledhjen e seancës plenare datë 4 qershor 2020.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare datë 4 qershor 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken 4 qershor 2020.pdf (dokument)