Seanca Plenare

E enjte, datë 18 qershor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, date 18 qershor 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 28 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare të datës 18 qershor 2020.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare datë 18 qershor 2020.pdf (dokument)
Procesverbal iSekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken 18 qershor 2020.pdf (dokument)