Seanca Plenare

E enjte, datë 25 qershor 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 25 qershor 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr 30, datë 23 6 2020 i Kryetarit të Kuvendit.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare datë 25 qershor 2020.pdf (dokument)
prcesverbal sekretariati per procedurat, votimet dhe etiken 25 qershor 2020.pdf (dokument)