Seanca Plenare

E enjte, datë 2 korrik 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 2 korrik 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër Nr 33, datë 30 6 2020 i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare, 2 korrik 2020.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare datë 2 korrik 2020.pdf (dokument)
Procesverbal 2 korrik 2020 Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken.pdf (dokument)