Seanca Plenare

E enjte, datë 9 korrik 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, date 9 korrik 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 36, datë 7.7.2020 i Kryetarit të Kuvendit.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare datë 9 korrik 2020.pdf (dokument)
Procesverbal 9 korrik 2020 Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken.pdf (dokument)