Seanca Plenare

E enjte, datë 16 korrik 2020, ora10:00


Rendi i ditës:


E enjte, date 16 korrik 2020.pdf (dokument)
Urdhër nr. 37, datë 14 7 2020 i Kryetarit të Kuvendit.pdf (dokument)
Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare datë 16 korrik 2020,ora 10 00.pdf (dokument)
Procesverbal 16 korrik 2020 Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken (2).pdf (dokument)