Seanca Plenare

E enjte, datë 23 korrik 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E enjte, datë 23 korrik 2020.pdf (dokument)
Urdhër i Kryetarit të Kuvendit nr. 39 datë 21.07.2020 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare 23.07.2020.pdf (dokument)
Procesverbal i permbledhur dhe lista e diskutimeve datë 23 korrik 2020.pdf (dokument)
Procesverbal 23 korrik 2020 Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken (2).pdf (dokument).pdf (dokument)