Seanca Plenare

Vendim nr. 23, datë 22 korrik 2020 i Konferencës së Kryetarëve


Rendi i ditës:


Vendim nr. 23, datë 22 korrik 2020 i Konferencës së Kryetarëve.pdf (dokument)