Seanca Plenare

E hënë, datë 27 korrik 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 27 korrik 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 40, datë 24 7 2020 i Kryetarit të Kuvendit.pdf (dokument)
Procesverbal i permbledhur dhe lista e diskutimeve datë 27 korrik 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken 27 korrik.pdf (dokument)