Seanca Plenare

E mërkurë, datë 29 korrik 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


E merkure, date 29 korrik 2020, ora 10 00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 41 datë 27.07.2020 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare datë 29 korrik 2020, ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbal i permbledhur dhe lista e diskutimeve datë 29 korrik 2020.pdf (dokument)
Procesverbal i Sekretariatit per Procedurat, Votimet dhe Etiken 29 korrik.pdf (dokument)