Seanca Plenare

E enjte, datë 30 korrik 2020, ora 10:00


Rendi i ditës:


30 korrik 2020.pdf (dokument)
Urdhër 42 datë 28.07.2020 për mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare datë 30.07.2020 ora 10.00.pdf (dokument)
Procesverbali i Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikën.pdf (dokument)
Procesverbali i permbledhur dhe lista e diskutimeve datë 30 korrik 2020.pdf (dokument)