Seanca Plenare

E hënë, datë 7 shtator 2020, ora 17.00


Rendi i ditës:


E hënë, datë 7 shtator 2020, ora 17.00.pdf (dokument)
Urdhër nr. 43, datë 31.8.2020 “Për thirrjen e sesionit të VII të Legjislaturës së IX të Kuvendit të Shqipërisë, datë 7.9.2020, ora 17.00.pdf (dokument)
Procesverbal i permbledhur dhe lista e diskutimeve datë 7 shtator 2020.pdf (dokument)